Shape header screen Shape header mobile icon tick icon shield icon interact icon lock 2 icon card icon register icon lock 1

Όροι Χρήσης

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Καλώς ορίσατε στο deprexis™. Οι παρακάτω όροι και προϋποθέσεις αποτελούν τη βάση για την πώληση των κωδικών πρόσβασης στον παρόντα ιστότοπο (εφεξής η «Υπηρεσία deprexis™») για το διαδικτυακό θεραπευτικό πρόγραμμα deprexis™, το οποίο έχει δημιουργήσει και διαχειρίζεται η GAIA AG, εταιρεία που έχει συσταθεί σύμφωνα με το δίκαιο της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και εδρεύει στη διεύθυνση Hans-Henny-Jahnn-Weg 53, Γερμανία, με αριθμό μητρώου VAT: D-22085, αριθ. Αμβούργου: DE 185657998 (εφεξής το «Προϊόν deprexis™»).

Το θεραπευτικό πρόγραμμα deprexis™ είναι ένα διαδικτυακό ιατροτεχνολογικό προϊόν που φέρει τη σήμανση CE και έχει στόχο να λειτουργεί υποστηρικτικά στη θεραπεία ασθενών με μονοπολική κατάθλιψη ή με καταθλιπτικές διαταραχές.

Διαβάστε και εξετάστε προσεκτικά τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις χρήσης προτού εισέλθετε, χρησιμοποιήσετε ή συνδεθείτε στον παρόντα ιστότοπο. Με τη σύνδεσή σας αποδέχεστε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και αποδεχτεί τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις χρήσης. Εάν δεν αποδεχτείτε τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις χρήσης, δεν θα έχετε πρόσβαση ούτε θα μπορείτε να χρησιμοποιείτε τον παρόντα ιστότοπο, και μπορείτε να ακυρώσετε την εγγραφή σας, εάν το επιθυμείτε.

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ DEPREXIS™

Οι πληροφορίες που περιέχονται στον παρόντα ιστότοπο προορίζονται για την αποκλειστική χρήση και λειτουργία της Υπηρεσίας deprexis™ και για τους επαγγελματίες που είναι εξουσιοδοτημένοι να παρακολουθούν τη δραστηριότητα των χρηστών του. Η πρόσβασή σας στις πληροφορίες του παρόντος ιστοτόπου και η χρήση τους υπόκεινται στους περιορισμούς που αναφέρονται κατωτέρω. Με την πρόσβαση και τη χρήση του παρόντος ιστοτόπου, αποδέχεστε τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις ρητά και ανεπιφύλακτα.

Η Υπηρεσία deprexis™ περιορίζεται στην πώληση κωδικών πρόσβασης για την παροχή της δυνατότητας εγγραφής και χρήσης του προγράμματος deprexis™, και στην παροχή πληροφοριών που αφορούν το πρόγραμμα deprexis™.

Το κατώτατο όριο ηλικίας για τη χρήση της Υπηρεσίας deprexis™ είναι τα 18 έτη. Η συμπλήρωση του σχετικού πεδίου της ηλικίας γίνεται αποκλειστικά κατ’υπεύθυνη δήλωση (κατ’άρθρο 8 Ν.1599/1985) του χρήστη.

Οι κωδικοί πρόσβασης ισχύουν για διάστημα 90 ημερών από την ενεργοποίησή τους.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Η Servier καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια να συμπεριλαμβάνει ακριβείς και επικαιροποιημένες πληροφορίες στον παρόντα ιστότοπο, αλλά δεν εγγυάται ούτε προβαίνει σε κανενός είδους δήλωση ή δέσμευση που να αφορά την ακρίβεια, τη γενική αποδοχή και την πληρότητα των εν λόγω πληροφοριών. Ο ιστότοπος περιέχει διαφημίσεις και πληροφορίες που επικεντρώνονται στην Υπηρεσία και το Προϊόν deprexis™. Η GAIA AG διαχειρίζεται το τεχνικό περιεχόμενο, την ανάπτυξη και την τελική ευθύνη για τις πληροφορίες, τα δεδομένα και τη λειτουργία του. Με τη χρήση και την πρόσβαση στην Υπηρεσία deprexis™ καθώς και με τη χρήση ή την εγγραφή στον παρόντα ιστότοπο, αποδέχεστε ρητώς ότι τα συλλεγόμενα δεδομένα, όπως αυτά προβλέπονται στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, αποστέλλονται στην GAIA AG, η οποία σε κάθε περίπτωση τηρεί τις δηλώσεις και τις εγγυήσεις που περιλαμβάνονται στο παρόν και στην ισχύουσα νομοθεσία.

Συμφωνείτε να χρησιμοποιείτε και να συνδέεστε στον παρόντα ιστότοπο με δική σας ευθύνη. Η Servier δεν παρέχει καμία εγγύηση για προϊόντα τρίτων. Σε περίπτωση που διαπιστώσετε τυχόν παρατυπία σχετικά με οποιοδήποτε περιεχόμενο  του παρόντος ιστότοπου, επικοινωνήστε αμέσως μέσω support-el@deprexis.com με τη Servier. Η Servier και οποιοδήποτε άλλο μέρος που συμμετέχει στη δημιουργία, την κατασκευή ή τη διανομή του παρόντος ιστοτόπου δεν φέρουν ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια προκύψει από εσφαλμένη πρόσβαση ή χρήση του παρόντος ιστοτόπου, ή από οποιαδήποτε αδυναμία χρήσης του.

Το deprexis™ δεν υποκαθιστά σε καμία περίπτωση την ιατρική παρακολούθηση από αρμόδιο επαγγελματία και σας συνιστούμε να ενημερώσετε τον γιατρό σας ότι χρησιμοποιείτε το deprexis™, ώστε εκείνος να μπορεί να παρακολουθεί την πορεία σας. Δεν παρέχεται καμία εγγύηση όσον αφορά τα οφέλη του deprexis™, διότι το κάθε άτομο ενδεχομένως να ανταποκριθεί διαφορετικά σε αυτό.

Η Servier δεν φέρει καμία ευθύνη για βλάβες ή ιούς που ενδεχομένως να μολύνουν τον υπολογιστή, τη συσκευή ή οποιοδήποτε άλλο αγαθό σας και προκύπτουν από την πρόσβαση ή την πλοήγηση στον ιστότοπο ή από τη λήψη οποιουδήποτε υλικού, δεδομένου, κειμένου, εικόνας, βίντεο ή ηχητικού αρχείου από τον ιστότοπο.

ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ

Ισχύει η τιμή που αναφέρεται κατά την παραγγελία του κωδικού πρόσβασης. Σε αυτήν περιλαμβάνονται όλοι οι φόροι και τυχόν άλλες συνιστώσες της τιμής.

Η πληρωμή πραγματοποιείται μέσω της πλατφόρμας πληρωμών Alpha e-Commerce, σύμφωνα με τους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις χρήσης. Για περαιτέρω πληροφορίες για την εν λόγω πλατφόρμα πληρωμής, επισκεφτείτε τον ιστότοπο εδώ

Το τιμολόγιο θα σας αποσταλεί είτε ηλεκτρονικά είτε ταχυδρομικά.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Συμφωνείτε να αποζημιώσετε, να υπερασπιστείτε και να απαλλάξετε από οποιαδήποτε ευθύνη τη Servier, τα στελέχη, τους διευθυντές, τους υπαλλήλους, τους αντιπροσώπους, τους προμηθευτές ή οποιονδήποτε άλλον εταίρο της, σε περίπτωση τυχόν απώλειας, δαπάνης, ζημίας ή χρέωσης, συμπεριλαμβανομένων των εύλογων δικηγορικών αμοιβών, που ενδεχομένως να προκύψουν από οποιαδήποτε παραβίαση των παρόντων όρων και προϋποθέσεων χρήσης.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Η Servier Hellas (εφεξής «Servier») σας ενημερώνει ότι συλλέγει, τηρεί, επεξεργάζεται και αποθηκεύει προσωπικά δεδομένα σας, αφού γίνετε χρήστες του ιστοτόπου της και συγκεκριμένα μόνον αυτά που είναι απαραίτητα για τους σκοπούς της ολοκλήρωσης της πώλησης σε εσάς κωδικών πρόσβασης για την παροχή της δυνατότητας εγγραφής και χρήσης του προγράμματος deprexis™, για τη διασφάλιση της πρόσβασής σας στην Υπηρεσία deprexis™, όπως αυτή περιγράφεται στους όρους και τις προϋποθέσεις και της συμμόρφωσής της με ενδοεταιρικές υποχρεώσεις οικονομικού σχεδιασμού και με φορολογικές υποχρεώσεις έναντι των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών, δηλαδή τα δεδομένα ταυτότητάς σας (ονοματεπώνυμο, ηλικία), τα δεδομένα επικοινωνίας με εσάς (διεύθυνση κατοικίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). Επίσης τα στοιχεία σας χρησιμοποιούνται για την αποστολή ενημερωτικών δελτίων κατόπιν σχετικού αιτήματός σας, καθώς και για τη διεκπεραίωση αιτημάτων σας, παραπόνων σας, ή τυχόν άλλων ζητημάτων που ενδεχομένως να προκύψουν, ή για την τήρηση μιας ενδεχόμενης νομικής ή κανονιστικής απαίτησης. Ειδικότερα, η Servier σας ενημερώνει, ότι στα πλαίσια της λειτουργίας της υπηρεσίας βοηθητικής υποστήριξης του Προϊόντος deprexis™ (Deprexis Product Help Support) και προκειμένου να διεκπεραιώσει και να ανταποκριθεί σε αιτήματα και ερωτήματά σας σχετικά με πληροφορίες για το προϊόν, για τη διαδικασία πώλησης και πληρωμής και για τη χρήση του προϊόντος, συλλέγει, τηρεί και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα σας, υπό την ιδιότητα του Εκτελούντα την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων, δυνάμει ειδικής σύμβασης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, για λογαριασμό της GAIA AG, εταιρείας που έχει συσταθεί σύμφωνα με το δίκαιο της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και εδρεύει στη διεύθυνση Hans-Henny-Jahnn-Weg 53, Γερμανία, με αριθμό μητρώου VAT: D-22085, αριθ. Αμβούργου: DE 185657998, και η οποία είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων, κατά την έννοια των διατάξεων του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679. Επίσης, η Servier σας ενημερώνει, ότι, κατ’εφαρμογή της Οδηγίας 93/42/EEC της 14.06.1993 για τις ιατρικές συσκευές, ως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2007/47/EC της 05.09.2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τις Γενικές Αρχές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Σύστημα Επαγρύπνησης επί των Ιατρικών Συσκευών MEDDEV 2.12-1Rev 8 και την ελληνική νομοθεσία για την υλικοεπαγρύπνηση, καταγράφει και αναφέρει οποιοδήποτε περιστατικό ή/και ανεπιθύμητη ενέργεια αναφορικά με την ασφάλεια χρήσης του Προϊόντος deprexis™ γνωστοποιείται σε αυτήν από εσάς τους χρήστες του, στις αρμόδιες κρατικές αρχές και υπηρεσίες και στην κατασκευάστρια εταιρεία του Προϊόντος deprexis™ GAIA AG, η οποία κατά την επεξεργασία και αξιολόγηση αυτών των πληροφοριών, εφαρμόζει μεθολογία ανωνυμοποίησης των προσωπικών δεδομένων των χρηστών, που δεν επιτρέπει την επαναταυτοποίηση αυτών.

Τα προσωπικά σας δεδομένα μπορεί να διαβιβασθούν σε άλλες εταιρείες του Ομίλου SERVIER, και σε τρίτα μέρη παρόχους υπηρεσιών, που ενδέχεται να εδρεύουν εντός ή εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων χωρών οι οποίες δεν έχουν το ίδιο επίπεδο προστασίας των προσωπικών δεδομένων όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδίως για σκοπούς παροχής υπηρεσιών φιλοξενίας περιεχομένου ιστοσελίδας (hosting) και υποστήριξης λειτουργίας πληροφοριακών συστημάτων (IT support), ή/και σε ρυθμιστικές αρχές εντός ή εκτός Ελλάδας, κατ’εφαρμογή απαίτησης νόμου. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η SERVIER διασφαλίζει, ότι τέτοιες διαβιβάσεις διεξάγονται σε συμμόρφωση με τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Διαβιβάσεις δεδομένων σε άλλες εταιρείες του Ομίλου SERVIER διέπονται από τους Εταιρικούς Δεσμευτικούς Κανόνες του Ομίλου, ενώ διαβιβάσεις σε τρίτα μέρη παρόχους υπηρεσιών εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης διασφαλίζονται μέσω κατάλληλων συμβατικών εγγυήσεων, όπως είναι οι Πρότυπες Συμβατικές Ρήτρες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ή της πιστής τήρησης τoυ συμφώνου Privacy Shield για διαβιβάσεις στις Η.Π.Α. όπου απαιτείται. Μπορείτε να μας ζητήσετε και να λάβετε αντίγραφο αυτών των εγγράφων.

Η Servier σας ενημερώνει  ότι δεν θα τηρήσει, δεν θα επεξεργασθεί και δεν θα αποθηκεύσει τα ανωτέρω προσωπικά σας δεδομένα για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από αυτό που είναι αναγκαίο, για την εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεών της προς εσάς και των υποχρεώσεών της που απορρέουν από την ελληνική νομοθεσία. Ενημερώνεστε ρητώς ότι, όταν εισέρχεστε ή χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία deprexis™, τα στοιχεία από την εγγραφή και τη χρήση σας θα αποστέλλονται στην GAIA AG, εταιρεία που έχει την ιδιότητα της κατασκευάστριας εταιρείας του Προϊόντος deprexis™, καθώς και στους πιθανούς εταίρους και εργολήπτες της. Η χρήση των δεδομένων περιορίζεται στις απαραίτητες ενέργειες για τη διαχείριση της λειτουργίας και της συντήρησης του ιστοτόπου, και τα δεδομένα σας δεν χρησιμοποιούνται για εμπορικούς ή δημοσκοπικούς σκοπούς, εκτός εάν υπάρχει ρητή συγκατάθεσή σας.

Οι τρέχουσες πολιτικές μας συμμορφώνονται πλήρως με την ισχύουσα νομοθεσία της Ελλάδας αναφορικά με την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Νόμος 2472/97 ως ισχύει τροποποιηθείς), καθώς και με τον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πως χρησιμοποιεί η SERVIER τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε, ποια μέτρα και εγγυήσεις ασφάλειας εφαρμόζει, ποια είναι και πως μπορείτε να ασκήσετε τα σχετικά δικαιώματά σας, παρακαλούμε να συμβουλευθείτε τον σχετικό σύνδεσμο της ιστοσελίδας μας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (Πολιτική Απορρήτου). Για να διαβάσετε την Πολιτική Απορρήτου, κάντε κλικ στο εδώ

Σύμφωνα με την ανωτέρω νομοθεσία, έχετε δικαίωμα ενημέρωσης και πρόσβασης στα δεδομένα σας, δικαίωμα διόρθωσης αυτών, περιορισμού της επεξεργασίας τους και εναντίωσης σε αυτήν, δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή τους, δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων σας, καθώς και δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια ελληνική εποπτική αρχή αν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων αντίκειται, ή παραβιάζει την ισχύουσα νομοθεσία.Για κάθε ερώτημά σας αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα και για την άσκηση οιουδήποτε σχετικού δικαιώματός σας, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με την Υπεύθυνη Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO), της SERVIER: κα. Αθανασία Καραγιάννη, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: compliance-gr@servier.com, ή μέσω αλληλογραφίας στη διεύθυνση της SERVIER: Φραγκοκλησιάς αρ.7 – Μαρούσι Αττικής Τ.Κ. 151 25, ή μέσω φαξ: 210-9391003, ή στο τηλέφωνο: 210-9391000.

ΙΣΤΟΤΟΠΟΙ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Ο παρών ιστότοπος δύναται να περιέχει συνδέσμους ή παραπομπές σε άλλες σελίδες τις οποίες διαχειρίζονται τρίτα μέρη. Η Servier δεν ασκεί κανέναν έλεγχο ούτε εγκρίνει με κανέναν τρόπο το περιεχόμενο οποιουδήποτε ιστοτόπου συνδέεται με τον δικό της. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η Servier δεν έχει ελέγξει κανέναν από τους εν λόγω ιστοτόπους, ο χρήστης αποδέχεται ότι η Servier δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο ιστοτόπου που ανήκει σε τρίτον. Οι εν λόγω σύνδεσμοι εμφανίζονται προς διευκόλυνση. Ομοίως, υπάρχει δυνατότητα επίσκεψης στον παρόντα ιστότοπο μέσω συνδέσμων τρίτων μερών στους οποίους η Servier δεν ασκεί κανέναν έλεγχο. Η Servier δεν προβαίνει σε δηλώσεις ούτε εγγυήσεις οποιουδήποτε είδους που να αφορούν την ακρίβεια, τη γενική αποδοχή και την πληρότητα των πληροφοριών των εν λόγω ιστοτόπων και δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια προκύψει από το εν λόγω περιεχόμενο ή πληροφορίες. Η συμπερίληψη οποιουδήποτε συνδέσμου τρίτου μέρους δεν συνεπάγεται καμία έγκριση ή σύσταση από τη Servier.

COOKIES

Τα cookies είναι αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται αυτομάτως στο πρόγραμμα περιήγησης του επισκέπτη κατά την πλοήγησή του στο διαδίκτυο. Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να καταστήσει την προσφερόμενη υπηρεσία πιο φιλική στον χρήστη και πιο λειτουργική. Χάρη σε αυτά τα αρχεία θα μπορείτε, για παράδειγμα, να βλέπετε στον ιστότοπο πληροφορίες που είναι ειδικά προσαρμοσμένες στα ενδιαφέροντά σας. Επίσης, μέσω της χρήσης των cookies καθίσταται δυνατή η εκτέλεση των λειτουργιών ασφαλείας που έχουν σκοπό την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Ο αποκλειστικός τους σκοπός είναι η προσαρμογή των προσφερόμενων υπηρεσιών μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις ανάγκες σας και η διευκόλυνση της πλοήγησή σας.

ΜΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Με την επιφύλαξη των όρων και των προϋποθέσεων που ισχύουν βάσει της Πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων, όλα τα μηνύματα επικοινωνίας ή οποιαδήποτε άλλα υλικά παρέχονται μέσω του διαδικτύου από εσάς στη Servier ή γνωστοποιούνται από εσάς μέσω του ιστοτόπου, μέσω e-mail ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, ερωτημάτων, σχολίων και προτάσεων, δεν θεωρούνται ως εμπιστευτικά ούτε προστατεύονται. Η Servier δεν έχει καμία υποχρέωση σε σχέση με τα εν λόγω στοιχεία. Η Servier δύναται να χρησιμοποιεί οποιαδήποτε ιδέα, έννοια, τεχνογνωσία ή τεχνική που περιέχεται στα εν λόγω μηνύματα επικοινωνίας για οποιονδήποτε σκοπό, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, του σχεδιασμού, της παραγωγής και της εμπορίας προϊόντων. Εάν επιθυμείτε να τηρηθεί κάποιο στοιχείο εμπιστευτικό, θα πρέπει να μας ενημερώσετε γραπτώς.

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ

Όλες οι ονομασίες των προϊόντων, είτε αυτές είναι οπτικώς εμφανείς είτε όχι, είτε αποτελούν κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα είτε όχι, είναι εμπορικά σήματα τα οποία ανήκουν στη Servier, στις θυγατρικές της, στις συνδεδεμένες με αυτή εταιρείες, σε κατόχους σχετικής άδειας ή σε συνεργαζόμενους εταίρους, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά. Η χρήση ή η ακατάλληλη χρήση των εν λόγω εμπορικών σημάτων ή οποιουδήποτε άλλου υλικού, εκτός εάν έχει παραχωρηθεί άδεια, απαγορεύεται ρητώς και δύναται να αποτελέσει παραβίαση της νομοθεσίας και των κανονισμών περί πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων και προστασίας προσωπικών δεδομένων ή των εσωτερικών κανονισμών της εταιρείας περί κοινοποίησης. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι η Servier διαφυλάσσει ενεργά και αποφασιστικά τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της μέχρι του βαθμού που επιτρέπεται από τον νόμο.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Το σύνολο του περιεχομένου του παρόντος ιστοτόπου υπόκειται σε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Copyright © [2018] Servier. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αντιγραφή του περιεχομένου του παρόντος ιστοτόπου για οποιονδήποτε άλλο λόγο πέραν της ιδιωτικής χρήσης, με τη διατήρηση όλων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή οποιουδήποτε άλλου δικαιώματος ιδιοκτησίας, και κατόπιν αυτής, απαγορεύεται η εκ νέου αντιγραφή, αναπαραγωγή ή αναδιανομή του με οποιονδήποτε τρόπο. Με εξαίρεση όσων ρητώς προβλέπονται στο παρόν, απαγορεύεται η αντιγραφή, η προβολή, η λήψη, η τροποποίηση, η αναπαραγωγή, η αναδημοσίευση ή η αναμετάδοση οποιασδήποτε πληροφορίας, κειμένου ή εγγράφου του παρόντος ιστοτόπου ή μέρους αυτού με οποιονδήποτε τρόπο σε οποιοδήποτε ηλεκτρονικό μέσο ή μονάδα σκληρού δίσκου ή η δημιουργία οποιουδήποτε υποπροϊόντος με βάση τις εικόνες, τα κείμενα ή τα έγγραφα του ιστοτόπου, χωρίς τη ρητή έγγραφη συγκατάθεση της Servier. Τίποτα εξ όσων αναφέρονται στο παρόν δεν πρέπει να ερμηνευθεί ως παραχώρηση, μέσω συνεπαγωγής, απαγόρευσης ή με άλλον τρόπο, άδειας ή δικαιώματος επί οποιουδήποτε διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή εμπορικού σήματος της Servier ή τρίτου μέρους.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Ο παρών ιστότοπος και το περιεχόμενό του έχουν δημιουργηθεί και διέπονται από τη νομοθεσία της Ελλάδος. Αν και οι πληροφορίες που παρέχονται βάσει του παρόντος είναι διαθέσιμες σε χρήστες από άλλες χώρες, που ενδεχομένως να έχουν διαφορετική νομοθεσία, κανονιστικές απαιτήσεις και ιατρικές πρακτικές από την Ελλάδα. Ο παρών ιστότοπος διαθέτει συνδέσμους που οδηγούν σε άλλους ιστοτόπους που έχουν δημιουργηθεί σε εταιρικά τμήματα και θυγατρικές που βρίσκονται εκτός Ελλάδος. Οι εν λόγω ιστότοποι δύνανται να περιέχουν πληροφορίες που ισχύουν μόνο για αυτήν τη συγκεκριμένη επικράτεια. Η Servier δικαιούται να περιορίζει την προμήθεια των προϊόντων ή των υπηρεσιών της σε οποιοδήποτε πρόσωπο, γεωγραφική τοποθεσία ή δικαιοδοσία ή/και να περιορίζει τις ποσότητες οποιουδήποτε παρεχόμενου προϊόντος ή υπηρεσίας. Το γεγονός ότι ένα προϊόν ή μια υπηρεσία της Servier αναφέρεται σε οποιονδήποτε από τους ιστοτόπους των τμημάτων, των θυγατρικών ή των συνδεδεμένων εταιρειών της εκτός Ελλάδος,  δεν σημαίνει ότι το εν λόγω προϊόν ή η υπηρεσία διατίθεται στον χρήστη της συγκεκριμένης τοποθεσίας. Οι χρήστες πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις πληροφορίες που έχουν δημιουργηθεί ειδικά για τη δική τους τοποθεσία. Κάθε προσφορά προϊόντος ή υπηρεσίας στον παρόντα ιστότοπο θεωρείται άκυρη, όπου αυτή απαγορεύεται από τον νόμο. Εφαρμοστέο δίκαιο για οποιαδήποτε διένεξη ή διαφορά ανακύψει από ή σε σχέση με τον παρόντα ιστότοπο είναι το ελληνικό δίκαιο και αρμόδια δικαστήρια τα Δικαστήρια της πόλης των Αθηνών, Ελλάδα.

ΔΙΑΦΟΡΑ

Εάν οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων όρων και προϋποθέσεων χρήσης κριθεί παράνομη, άκυρη ή μη εφαρμόσιμη σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η εν λόγω διάταξη θα εξαιρείται χωρίς να επηρεάζονται οι υπόλοιπες διατάξεις του παρόντος. Η Servier δικαιούται, οποιαδήποτε στιγμή και κατά την αποκλειστική κρίση της, να τροποποιεί ή να αφαιρεί οποιοδήποτε υλικό από τον παρόντα ιστότοπο.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ

Ο ΠΕΛΑΤΗΣ έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την αγορά μέσα σε χρονικό διάστημα 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της παροχής .

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών «Alpha  e-Commerce» της Alpha Bank και χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.2 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (Secure Sockets Layer – SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού.

Our product is not yet
available in your country.

Please visit our international site for more information.